cz | en | fr    jazyk: cz
 

Oracle DBA vývoj


Vlastní tvorba.


tnsdeploy
Utilita pro distribuci tnsnames.ora na Unix/Linux systémy.
Testováno na Linuxu (ArchLinux, RHEL4) a Windows XP.ohbackup
Utilita pro archivaci (tar) oracle homes a inventory.
Testováno na Solaris.


sql-pacman

Utilita pro tvorbu instalátoru v SQLPlus.


dbadog
PLSQL balík pro zjišťování fragmentace jednoduchých indexů a jejich rebuild.


oraenv pro windows
Nastavení proměnných prostředí ORACLE_SID, ORACLE_HOME podle uživatelského oratabu. Testováno na windows XP.


www.juhanak.cz | petrjuhanak.cz
2014