cz | en | fr    jazyk: cz
 

Administrace Oracle databází


Každý DBA má v oblibě několik skriptů a poznámky.

monitoring | undo, sysaux | session | sqltune | export | RMAN | RAC | Dataguard | EM | linux | unix commands


 

Skripty pro monitoring objektů


 

Undo, Sysaux


 

DB user privs


 

Skripty pro nalezení neposedných session

  Performance / SQL tunning

  Export/Import - logická záloha

 

RMAN (Recovery Manager) - nástroj pro zálohu, obnovu a duplikací databází

 

RAC - Real Application Cluster

 

Physical standby (Dataguard configuration)

 

Enterprise manager

 

Linux

 

Unix commands

Příkaz find, perfektní tutoriál do detailu

  • find . -mtime +10 | xargs ls -al - vylistuje soubory, jejichž obsah se nezměnil 10 a více dní.
  • find . -mtime +10 -exec ls -al '{}' \; - ekvivalentní zápis.
  • find . -type f -size +262144 - najdi soubory větší než 128MB (velikost je v 512b blocích)
Filtrace textu (awk, grep)
  • du -ak . | awk '$1 >= 1000000 {print $0}' - parsuje velikost soboru z výpisu pomocí awk
  • grep -viE "/crs/" - filtrace grep - zobraz vše krom (negace)
  • sed -e 's/,//g' - replace "," by blank "" character
  • grep -ni "word" * - find "word in cwd"
  • find ./ -type f -exec grep -ni "word" {} \; -print    hledá skrz všechny subdirektoráře


www.juhanak.cz | petrjuhanak.cz
2014